Tag: ratownik medyczny

O co może (i powinien) spytać medyk?

Już nie raz zdarzało mi się słyszeć podczas udzielania pomocy, badania poszkodowanego, że zadaję zbędne pytania. Czasem wręcz słyszę teksty w rodzaju: „Przecież widać, że ma nogę złamaną, nie?! Więc po co te pytania o leki?!”

Otóż drogi Pacjencie, Rodzino Pacjenta, Kolego Pacjenta, Świadku Zdarzenia, informuję, że o pewnych sprawach jednak dobrze wiedzieć. Ba, pewne informacje mogą mieć kluczowy wpływ na dalsze losy naszego poszkodowanego. Dlatego wywiad medyczny jest integralną częścią postępowania z każdym naszym pacjentem, poszkodowanym (terminy te stosuję zamiennie).

Aby ułatwić zapamiętywanie stworzono schemat SAMPLE (w wersji anglojęzycznej powstał od pierwszych liter kluczowych pytań). Jedna z polskich wersji (różnice są niewielkie i dotyczą tłumaczenia, a nie sensu) wygląda następująco:

S – symptomy/objawy (inaczej: co dolega?)

A – alergie (czy nasz pacjent jest na coś uczulony?)

M – medykamenty (leki stosowane przez pacjenta)

P – przebyte choroby/ciąża 

L – lunch (kiedy pacjent ostatnio jadł, ewentualnie co to było?)

E – ewentualnie co się stało (jakie były okoliczności zdarzenia)

039Wywiad SAMPLE nie musi być przeprowadzony idealne w tej kolejności i w ten sposób. Ważne jednak, żeby te kluczowe pytania były zadane. W razie potrzeby wywiad można dowolnie rozszerzyć. Na przykład podejrzewając zatrucie pokarmowe należy skoncentrować się na tej części, ale nie wolno pomijać pozostałych pytań.

Niekiedy warto też wypytać rodzinę, świadków zdarzenia, czy nie odczuwają podobnych dolegliwości. Tutaj na myśli przychodzi mi wezwanie sprzed kilku lat, do wymiotującego dziecka. Podczas badania okazało się, że podobne dolegliwości mają także rodzice, a do tego pies „dziwnie się zachowywał” (relacja jednego z rodziców). Co im było? Odpowiedź znajduje się tutaj.

A wracając do tematu – SAMPLE jest procesem ciągłym, a zbieranie wywiadu nie powinno utrudniać, ani przerywać badania pacjenta. A co w sytuacji, gdy pacjent jest głęboko nieprzytomny, lub niewiarygodny (na przykład jest pod wpływem alkoholu)? Wtedy jedyną szansą na uzyskanie jakiejkolwiek informacji jest wywiad zebrany od świadków zdarzenia.

W związku z powyższym bardzo proszę nie obrażać się, na lekarza, pielęgniarkę, czy ratownika medycznego o to, że zadają błahe z pozoru pytania. Robią to dla dobra pacjenta, a nie z własnej ciekawości. 


Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Każdy ratownik medyczny ma „prawo i obowiązek” doskonalenia zawodowego. Zostało to określone w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Ratownik medyczny w ciągu pięciu lat od zakończenia edukacji powinien uzyskać 200 punktów edukacyjnych potwierdzających doskonalenie zawodowe, przy czym 120 punktów musi być uzyskane poprzez pozytywne zaliczenie kursu doskonalącego.
Dla ratowników medycznych, którzy zakończyli edukację przed wejściem w życie rozporządzenia pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się 1 stycznia 2008 roku.

Nie ma znaczenia jaką kto szkołę ukończył (studium, studia),  w myśl przepisów każdy, kto jest ratownikiem medycznym ma obowiązek doskonalenia zawodowego. Dotyczy to oczywiście osób czynnych zawodowo, lub wiążących swoją przyszłość z ratownictwem. Przebieg doskonalenia należy potwierdzić w „karcie doskonalenia” wydawanej przez stosowny urząd wojewódzki na wniosek zainteresowanego.

Rozporządzenie szczegółowo określa formy i zakres doskonalenia zawodowego. Doskonalenia zawodowe może być realizowane poprzez:

 • kurs doskonalący – co najmniej 48 godzin dydaktycznych, trwający 6 dni, pozwala uzyskać 120 punktów. Szczegóły określa Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego,
 • seminarium – trwa nie mniej niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, za każde można uzyskać 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę zajęć, nie więcej jednak niż 8 punktów za całe seminarium,
 • samokształcenie obejmuje między innymi: przygotowanie i odczytanie referatu, udział w posiedzeniach szkoleniowych towarzystwa naukowego, stowarzyszenia, udział w kongresach, zjazdach, sympozjach, opublikowanie książki naukowej, artykułu, tłumaczenie książki, artykułu.

 

Na tą chwilę przepisy nie przewidują żadnej sankcji za nie zrealizowanie „prawa i obowiązku”, jakim jest doskonalenie zawodowe ratowników medycznych. Jedyne konsekwencje może wyciągnąć pracodawca na przykład nie przedłużając umowy o pracę, czy umowy cywilno-prawnej...

 


motocyklisci kalisz gremium kalisz
 • Kategorie

 • Archiwum

 • Zapraszam na Facebooka :-)

 • Moje filmy

  Śnieżka
  Śnieżka
  X Mistrzostwa Polski
  X Mistrzostwa Polski
  Rowerowo...
  Rowerowo...
  Pieszy. No przecież na pasach jest, nie?
  Pieszy. No przecież na pasach jest, nie?
 • © 2011 Jakub Rychlik. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z niewłaściwego zastosowania prezentowanej na stronie www.jakubrychlik.pl wiedzy w praktyce.
  Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP