Wyszedłem ostatnio przed pogotowie porozmawiać przez telefon. Rozmówca ciekawy, więc nawet nie zauważyłem, jak minęło 20 minut rozmowy 😉

Ale zauważyłem coś innego: przez te 20 minut do pogotowia przyjechały trzy osoby szukające pomocy medycznej. Jedną udało mi się „złapać” na wlocie i przekierować w odpowiednie miejsce, dwie pozostałe były szybsze ode mnie i dopiero w środku dowiedziały się, że tutaj niestety pomocy nie otrzymają. Po minach widać było, że nie za bardzo im się to podoba… Żeby nie było nieporozumień – nikt nie przyszedł umierający, czy z siekierą w plecach. Byli do ludzie, którzy szukali pomocy lekarza rodzinnego.

Od 1 marca 2011 roku zmieniły się korzystania z nocnej i świątecznej pomocy doraźnej, przestaje również obowiązywać rejonizacja. Pacjent w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia będzie mógł korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki, który realizuje ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ.  Punkty te funkcjonują w godz. 18.00 – 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

Aktualnie dla Kalisza i powiatu kaliskiego opiekę nocną i świąteczną sprawuje ZPOZ „Puls” Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Polna 29, 62 – 800 Kalisz. tel. 62 763 16 33. 

„Puls” świadczy również wjazdową opiekę lekarską (można zamówić wizytę do domu) i pielęgniarską – tel. 62 765 86 53.

Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie stolca lub moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe, a najlepiej i Policję).

Szczegóły w komunikacie NFZ – TUTAJ

Dla przypomnienia: Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu nie świadczy usług z zakresu nocnej i świątecznej pomocy doraźnej, ponieważ:

 • aktualnie nie mamy do tego warunków (obsada lekarska, pielęgniarska)
 • nikt nam za to nie płaci (konkurs wygrała przychodnia „Puls”).

To samo dotyczy naszych podstacji: w Liskowie, Brzezinach, Stawiszynie, gdzie zgodnie z przepisami nie wolno nam nawet przechowywać leków.

Mimo, że minęło już 6 miesięcy od zmiany zasad nadal wielu pacjentów szuka pomocy w Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu. Może między innymi dlatego, że w wielu przychodniach jeszcze do niedawna (nie wiem, jak jest dziś, ale ok. miesiąca temu w „Poliklinice” tak było) wiszą nieaktualne już informacje, gdzie widnieje nasze pogotowie, jako ambulatoryjna pomoc doraźna…