016Chęć ratowania ludzkiego życia i wiedzę w tym zakresie połączyłem z zamiłowaniem do uczenia ludzi.

Tak zrodziła się historia szkoleń, którymi zajmuję się już ponad  13 lat.

Wiedzę w tym zakresie zdobyłem w szkole medycznej, na studiach oraz licznych kursach związanych z ratownictwem medycznym, w których nieustannie uczestniczę, wychodząc z założenia, że tylko ciągły rozwój pozwala nam sprostać pojawiającym się, nowym wyzwaniom…

WYKSZTAŁCENIE:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu – ratownictwo medyczne
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – politologia
 • Medyczne Studium Zawodowe w Kaliszu – ratownik medyczny

 

PRACA:

 • Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu
 • PROMED Ratownictwo&Edukacja

 

CERTYFIKOWANE UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE:

 • instruktor ALS
 • instruktor ACLS
 • instruktor PALS
 • instruktor ITLS 
 • instruktor Pediatric ITLS
 • instruktor BLS/AED (AHA)

 

INNE UPRAWNIENIA:

 • instruktor na kursie „Organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach”
 • instruktor na „Kursie Doskonalącym Ratowników Medycznych”
 • instruktor na „Kursie Kwalifikowana Pierwsza Pomoc”
 • instruktor na kursie „Zaawansowane Zabiegi Reanimacyjne”

 

KURSY, SZKOLENIA:

 • 2015 – Newborn Life Support Course (NLS)
 • 2014 – Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course – kurs instruktorski (aktualizacja)
 • 2014 – Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS)
 • 2013 – European Pediatric Life Support (EPLS)
 • 2011 – Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS)
 • 2011 – Generic Instructor Course (ERC)
 • 2011 – Advanced Life Support Provider Course (ALS)
 • 2011 – Kurs Doskonalący Ratowników Medycznych
 • 2010 – Pediatric Advanced Life Support Provider Course (PALS)
 • 2010 – Akademia Ratownictwa Grupy LUXMED
 • 2009 – Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)
 • 2009 – Organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach (MCIM)
 • 2008 – International Trauma Life Support – kurs instruktorski
 • 2008 – International Trauma Life Support Pediatric Course (Pediatric ITLS)
 • 2008 – International Trauma Life Support (ITLS)
 • 2007 – BLS/AED – kurs instruktorski
 • 2007 – BLS/AED – kurs Europejskiej Rady Resuscytacji
 • 2004 – Sternik motorowodny
 • 2002 – Ratownik WOPR
 • 2002 – Opiekun – wychowawca kolonijny

 

ZAINTERESOWANIA:

 • ratownictwo, medycyna
 • sport
 • woda-góry-las
 • literatura
 • nowe technologie, social media